Przyroda źródłem integracji i aktywności społecznej mieszkańców
Dodane przez qqbbaaa

W Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym odbyło się podsumowanie projektu Przyroda źródłem integracji i aktywności społecznej mieszkańców sfinansowanego ze środków LGD Lasovia. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze  OJCOWIZNA w Tuszowie Narodowym przy wsparciu Gminy Tuszów Narodowy, natomiast partnerem  w projekcie była Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym. Dyrektor szkoły Małgorzata Wieczerzak powitała gości spotkania: Mirosława Zychowicza -kierownika biura Lasovia, Katarzynę Kasprzak -prezesa stowarzyszenia Ojcowizna ,Patrycję Krępę -dyrektora Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym oraz społeczności szkolne z terenu gminy, zaangażowane aktywnie w realizację projektu. Na spotkaniu odbyło się wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. Wspólnie z rodzicami dbam o czyste powietrze w mojej okolicy realizowanego w ramach projektu. Podsumowanie projektu  zakończyło się  aktywnym udziałem gości w warsztatach nt .Skutki zdrowotne palenia tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych prowadzonych przez koordynatora projektu G. Zalewską- Vizauer. Uczestnicy obejrzeli ponadto  wystawę z realizacji zadań projektu. Dyrektor szkoły podziękowała serdecznie wszystkim ,którzy przyczynili się do wdrożenia i realizacji projektu na terenie gminy.

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego pt. Wspólnie z rodzicami dbam o czyste powietrze w mojej okolicy.

Nagrody: Julia Kruk (SP Czajkowa), Gabriela Król, Rafał Kasprzak (SP Tuszów Narodowy).

Wyróżnienia :Karolina Demko, Martyna Pluta( SP Czajkowa),Karolina Przygoda, Emilia Mazur (SP Malinie),Agata Kukulska, Łukasz Patynko (SP Borki Nizińskie)

Nagroda Dyrektora Szkoły: Daria Bąk SP Tuszów Narodowy.