Strona Główna Dziennik elektroniczny
Kwiecień 21 2019 10:14:31   
Nawigacja
Strona Główna
Historia Powstania Gimnazjum
Nasza Szkoła
Nasz Patron
Ceremoniał Szkolny
Nasza Gmina

Rekrutacja 2016/2017
Szkolny zestaw podręczników
Edukacyjny projekt gimnazjalny
Materiały dodatkowe do podręczników

Dokumenty szkolne
Kontakt
Linki
Informacje dla rodziców i uczniów
Pedagog szkolny
Galerie Fotografii
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Egzamin gimnazjalny
Ewaluacja wewnętrzna
Szkoła Promująca Zdrowie
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 20
Najnowszy Użytkownik: qqbbaaa
Dobra Szkoła
O reformie
Cyfrowobezpieczni

Szkoła Współpracy

;
Szkoła bez przemocy

Bezpieczna szkoła

Dziecko w sieci

Szkoła z klasą

Ceremoniał szkolny - str.1

Strona 2        Strona 3


CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II

W TUSZOWIE NARODOWYM

 

I     CEREMONIAŁ

            Ceremoniał szkolny w Publicznym Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym jest opisem uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego. Należą do nich ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. 

 

Najważniejsze symbole narodowe:

- Godło
- Flaga
- Hymn

Najważniejsze symbole szkolne:

- Godło szkoły
- Sztandar szkoły

Hymn szkoły:

 

Nasza szkoła jest jak matka

I we wszystkim wspiera nas.

Tutaj czas leci jak z płatka,

Choć nauki to jest czas.

            Papież sam jej patronuje,

            Polak wielki, co tu kryć.

            On kościołem nam kierował

            I przykładem dla nas jest.

W motcie mamy Jego hasło,

Święte słowo- zorzy świt:

Wymagajcie wciąż od siebie,

Choćby nie wymagał nikt.

            Niech nasz Patron tam z wysoka

Przed złem chroni cały czas,

A Bóg, Honor i Ojczyzna

W  życie niech prowadzą nas.

       

        Słowa:   Joanna Hyjek - uczennica
                    Muzyka: Piotr Karaś - nauczyciel

           

            Sztandar, na którym widnieje nazwa szkoły i jej imię, uczy godnej postawy i zobowiązuje do przejmowania zasad postępowania Patrona Szkoły – Jana Pawła II Wielkiego Polaka i patrioty:

 

- człowieka prawego, uczciwego i pełnego wiary,

- spieszącego z pomocą tym , którzy najbardziej tego oczekują,

- człowieka dążącego do poznawania prawdy,

- pokonującego trudności w dążeniu do słusznego celu.

 

  

 

II     SZTANDAR SZKOLNY

SZKOŁA POSIADA SZTANDAR SZKOŁY

WYGLĄD SZTANDARU ( LEWĄ I PRAWĄ STRONĘ ) PRZEDSTAWIAJĄ ZDJĘCIA:

 

 

 

Opis sztandaru: .  

               Sztandar o wymiarach 890 x 90  cm wykonany jest z jedwabnego  rypsu przytwierdzonego do drzewca. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami o długości 4 cm. Drzewce wykonane są z drewna w ciemnym kolorze i głowicy w kształcie godła państwowego. Lewa strona sztandaru posiada szafirowe tło. Centralne miejsce zajmuje postać Patrona Jana Pawła II- otoczona napisem Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym. Prawa strona sztandaru posiada czerwone tło, na którym w centralnym miejscu umieszczone jest godło Polski – orzeł w koronie oraz napis Bóg – Honor- Ojczyzna.

 

1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.


2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.


3. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają właściwych postaw jego poszanowania.
 

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
 

5. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, którego byliśmy świadkami, dzięki czemu ma ona wymiar nie tylko świecki, ale również religijny. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy.
 

6. Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego szacunku.
 

7.  Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:
            - chorąży ( sztandarowy) - uczeń,
            - asysta (dwie uczennice),

 

8. Kandydatury składu pocztu sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawione na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 

9. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem okolicznościowym.


10.Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).
 

11.Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkolnej.
 

12.Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.
W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 

13. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

 

        - biało- czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierzyka, spięte na lewym biodrze,

        - białe rękawiczki,

        - uczeń – garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, krawat, czarne obuwie,

        - uczennice – biała bluzka i ciemne spódnice tej samej długości, czarne obuwie.

 

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 

14. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

                    - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

                    - ślubowanie klas pierwszych,

                    - obchody święta patrona szkoły,

                    - uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości,

                    - uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły.

 

15. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

      Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.


Strona 2        Strona 3

Zachowaj trzeźwy umysł!!!
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym